MeditationsGuide for elever med særlige behov

Uddan dig til MeditationsGuide og hjælp dine elever til at opleve større indre ro og glæde!

 

”Jeg har normalt svært ved at omstille mig til hver dag. Efter meditationen dropper man alle de problemer, man har, og lader dagen gå som den gør. Man ser dagen med nye øjne. Tavlen bliver visket ren, og der bliver renset for stressede indtryk”
Christian 16 år

 

Formål med uddannelsen
Formålet med uddannelsen er primært, at klæde lærere/pædagoger til børn og unge med særlige behov på, til at hjælpe deres elever med at få adgang til deres autentiske kerne af indre ro og glæde, så de herigennem kan udvikle større indre balance, selvværd og personlig styrke.

 

Mål med uddannelsen
Uddannelsen sigter mod at deltagerne efter endt uddannelse, er i stand at:

  • Tilrettelægge og gennemføre meditationsforløb, der passer til deres elever
  • Komponere og guide hjerte- og ressourcemeditationer for deres elever, med udgangspunkt i deres egen autentiske kerne

 

Indhold
De første to moduler sætter primært fokus på egen proces og meditation, mens de sidste fire moduler sætter fokus på redskaber til komposition, tilrettelæggelse og gennemførelse af elevmeditationer

 

  1. modul                           Kontakt til egen autentiske kerne
  2. modul                           Metoder til at åbne hjertet og holde det åbent
  3. modul                           Rollen som MeditationsGuide
  4. modul                           Komposition og tilrettelæggelse af meditationen
  5. modul                           Guidning af egne meditationer + feedback
  6. modul                           Guidning af egne meditationer + feedback

 

 

Tidspunkt
Uddannelsen strækker sig over 6 mandage den 10.9., 17.9, 1.10., 22.10, 5.11. & 12.11 kl. 13.30  – 16.30, og foregår i Livsgalleriet, Slotsgade 15, 2.th i Hillerød

 

For at sikre implementering i dagligdagen og for at give mulighed for erfaringsudveksling, er der efter forløbets afslutning planlagt tre netværks-gruppemøder á to timer den 10.12., 14.1., & 18.2. kl. 13.30 – 15.30

 

Pris: kr. 3.450,- ekskl. moms

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.