Fra konflikt til arbejdsglæde

skygge2Skab forandringsprocesser der rykker – for både ledelse og medarbejdere!

 

Jeg har gennem mange år specialiseret mig i at forvandle konfliktfyldte samarbejdsrelationer til gensidig respekt og arbejdsglæde.

 

Skab et tydeligt fælles fundament
Jeg tror ikke på hurtige fix eller smarte løsninger, men tror på at arbejdsglæde og trivsel udspringer af et tydeligt fælles fundament, som alle kender og føler ejerskab til.

 

Jeg guider en proces, der tager udgangspunkt i jeres nuværende situation og fokuserer på, hvad der skal til, for at skabe større gensidig respekt og arbejdsglæde fremover.

 

Gennem ledelsesrådgivning, teamcoaching og medarbejderseminarer faciliterer jeg  fælles formulering af fremtidige tiltag og spilleregler for samarbejdet.

 

Og for at sikre, at det hele ikke bare ender i en slidt mappe på kontoret, kommer jeg et par måneder efter, og følger op på de fælles aftaler.

 

Al forandring starter med dig!
Gennem indledende oplæg motiverer jeg alle til også at kigge på sig selv, og tage ansvar for deres egen del af eventuelle konflikter. På en enkel og overskuelig måde vender jeg vores vante opfattelse af os selv og vores relationer, 360 grader, og skaber masser af efterfølgende selvrefleksion hos den enkelte.

 

Skræddersyet så det passer
Alle kurser og udviklingsforløb skræddersys ud fra jeres specifikke behov, så de passer præcis til jeres organisation.

Med jer som vigtigste samarbejdspartner bygger vi sammen et fundament, der kan danne udgangspunkt for en kultur præget af arbejdsglæde og trivsel for både medarbejdere, ledelse og kunder.

 

 

Hør hvad andre siger, om vores samarbejde:

 

”Jeg har nu haft fornøjelsen af, at have Lone som sparringspartner på et forløb i et halvt år over temaet: ”Respektfuldt samarbejdsklima med fokus på arbejdsglæde i hverdagen og tydelig kommunikation”,  og samstemmende fra alle deltagerne, har der kun været lovprisninger af Lones måde at håndtere forløbet på. Lone har haft en unik evne til at lytte og få folk til at åbne sig op, og diskutere ”ømme punkter” på en måde, så de har kunnet håndteres. Lone har formået at holde fast i den aftalte køreplan, men har samtidigt været åben over for ændringer undervejs, når diskussionen tydeligvis viste, at der skulle ændringer til.

Vi havde inden forløbet brugt lang tid på at spørge os for blandt kollegaer på Novo Nordisk, om der var nogen, der havde haft et afdelingsforløb, med en de kunne anbefale, men uden held. Så nu er jeg i den situation, at jeg faktisk kan anbefale mine kollegaer en god sparringspartner, hvis de måtte have behov for hjælp, fra en der kan se med friske øjne, på de problemstillinger der ønskes belyst. ”
Jan Ottesen, dyrlæge, vice president, Novo Nordisk A/S.

 

”Selv om det er svære situationer, kan Lone få alle i teamet til at føle sig accepteret og anerkendt.Hun er god til at skabe struktur og retning, og der kommer altid et produkt ud af det, så man har noget at arbejde videre med. Og så er hun god til opfølgning !”
Annette Fønsskov, Skoleleder på Harløse Skole

 

”Lone har en struktureret, målrettet og lyttende måde at være på. Hun holder ord, passer tiden og giver god feedback på det, hun har arbejdet med. ”
Merete Elleboe, Viceskoleleder på Hillerødholmskolen

 

”Lone har sørget for, at vi har fået noget konkret på bordet. Hun har en god evne til at facilitere processen og gå ind som mediator. Hun er rigtig god til at skabe en tryg ramme for alle i gruppen og balancere mellem det der hører til hhv. privat og arbejdsliv. Lone er god til at styre og har været god til at håndtere de situationer, der kunne have udviklet sig uhensigtsmæssigt.
Trine Østergaard, Senior Assistant hos Novo Nordisk A/S

 

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.